Notice Board

विद्यालय सहायक (कम्प्युटर) पदकाे पुन: विज्ञापन – मिति २०७५ माघ ११ गते

विद्यालय सहायक (कम्प्युटर) पदकाे  र विज्ञापन, फाराम र पाठ्यक्रम डाउनलाेड गर्नकाे लागि तलकाे लिकं क्लिक गर्नुहाेस् । कर्मचारी आवश्यकता सूचना २०७५ माघ १...
Read More »

प्रशिक्षक तथा सहायक प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना – मिति २०७५।०९।२५ गते

प्रशिक्षक तथा सहायक प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना (साझा कुरा राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०७५।०९।२५ गते प्रथम पटक प्रकाशित) फाराम डाउनलाेड गर्न तलका...
Read More »

विद्यालय सहायक (कम्प्युटर) पदकाे विज्ञापन, फाराम र पाठ्यक्रम

विद्यालय सहायक (कम्प्युटर) पदकाे  र विज्ञापन, फाराम र पाठ्यक्रम डाउनलाेड गर्नकाे लागि तलकाे लिकं क्लिक गर्नुहाेस् ।     दरखास्त फाराम विद्यालय सह...
Read More »

विद्यालय सहायक पदकाे पाठ्यक्रम

विद्यालय सहायक पदकाे पाठ्यक्रम प्राप्त गर्न तलकाे लिकंमा क्लिक गर्नुहाेस् । assistant_curriculum...
Read More »

दरखास्त फारम

दरखास्त फारम प्राप्त गर्न तलकाे लिकंमा क्लिक गर्नुहाेस् । दरखास्त फारम...
Read More »